Sürətli egzoz klapanı

  • Quick exhaust valve

    Sürətli egzoz klapanı

    Əhəmiyyətli komponentlərdə pnevmatik nəzarət, bir istiqamətli idarəetmə komponentləri. Silindr içindəki havanın geri dönmə valfından keçməməsi və valfın birbaşa boşaldılması üçün tez-tez silindr və geri dönmə valfi arasında konfiqurasiya olunur.