Mini silindr

  • Miniature oscillating cylinder YCRJ

    Miniatür salınan silindr YCRJ

    Dönən silindr, müəyyən bir Bucaq aralığında qarşılıqlı fırlanma hərəkəti etmək üçün çıxış milini idarə etmək üçün sıxılmış havanı istifadə edən bir pnevmatik aktuatordur. Vananın açılması və bağlanması və robot qollarının hərəkəti və s. Üçün istifadə olunur.