Yağlayıcı

  • Lubricator

    Yağlayıcı

    Təzyiq azaldıcı vana giriş təzyiqini tələb olunan bir çıxış təzyiqinə uyğunlaşdıraraq və mühitin özünün enerjisinə etibar edərək çıxış təzyiqini avtomatik olaraq sabit saxlayan bir valfdır. 
    Maye mexanikası nöqteyi-nəzərindən, təzyiq azaltma klapanı yerli bir müqavimətdir ki, qaz elementini dəyişdirə bilər, yəni qaz sahəsini dəyişdirərək axın sürəti və maye kinetik enerjisi dəyişərək fərqli təzyiq itkisinə səbəb olur. dekompressiya məqsədinə nail olmaq.Sonra sistemin idarə olunmasına və tənzimlənməsinə etibar edin ki, təzyiq dalğalanmalarından və yay qüvvəsi tarazlığından sonra klapan, beləliklə təzyiqdən sonra klapanın sabitliyini qorusun.